Veckans fågel

Om ni har läst sidan ”Om bloggen” vet ni bakgrunden till varför den här bloggen kom till. Alltså att den föregicks av tre på varandra följande veckobrevs-bloggar i mejlform. Den sista veckobrevsbloggen, om fåglar, avslutades inte utan övergick i den här bloggen.

Fågelbrevsbloggen blev också den längsta, med flest texter. Och efter att den här bloggen kom igång blev ju de där veckobreven om fåglar bara liggande i det digitala arkivet på min dator. Vilket ju var lite synd.

Så därför beslöt jag mig för att lägga ut även veckobreven här på bloggen, under vinjetten ”Veckans fågel”. Breven tog sin början i januari 2013 och avslutades i augusti 2014, med några uppehåll emellan. Jag har lagt ut materialet på flera olika sidor för att underlätta läsningen. För kom ihåg att skrivningarna var avsedda för mejl, för en mindre utvald skara läsare. De är alltså inte utformade som traditionella korta blogginlägg utan som längre texter.

Ni som inte var med under tiden med Veckans fågel får nu lite ny läsning. Ni andra kanske vill läsa om. Oavsett vilket finns det nu mer att läsa på bloggen än bara kalenderinläggen.

OBS! Alla faktabeskrivningar om fågelarterna har, där inget annat anges, hämtats från boken: ”Sveriges fåglar” av Jan Pedersen, Jony Eriksson och Göran Bridén. ISBN: 978-91-552-3182-8. All ära åt de duktiga författarna och illustratörerna nämnda ovan.

 

Annons